Archeologische vondsten

For English scroll down

Archeologen aan het werk

Sinds een 4-tal weken voert het team van Ruben Willaert bvba een archeologische opgraving uit in en rond de Sint-Baafskathedraal te Gent. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods en de restauratie van de kranskapellen.

De huidige onderzoekszone situeert zich tussen het koor van de Sint-Baafskathedraal en het kapittelhuis. Verschillende iconografische bronnen illustreren dat de zone rond de koorpartij eeuwenlang in gebruik was als begraafplaats. Pas in 1784 werd het verboden om overledenen bij te zetten in en rond de kerken in dichtbevolkte gebieden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ter hoogte van de huidige binnenplaats een groot aantal begravingen aan het licht komen. Tot nog toe werden een 100-tal graven onderzocht, waaronder een groot aantal jonge kinderen. Vrijwel alle individuen vertonen volgens de christelijke traditie een west-oost oriëntatie, waarbij het hoofd in het westen ligt en de voeten naar het oosten wijzen. De gedachte hierachter is dat men naar het oosten kijkt, waar de wederopstanding van Christus aanschouwd kon worden. (©Ruben Willaert)


Archaeological discoveries

Archaeologists at work 

For about 4 weeks, the Ruben Willaert bvba team have been carrying out an archaeological excavation in and around Saint-Bavo’s Cathedral in Ghent. The reason behind the archaeological investigations is for the realisation of a new visitor center for the Mystic Lamb and the restoration of the radiating chapels. 

The current research area is situated between the choir of Saint-Bavo’s Cathedral and the Chapter House. Various iconographic sources illustrate that the zone around the choir was used as a burial place for centuries. It was not until 1784 that it was forbidden to bury the deceased in and around the churches in densely populated areas. 

Therefore it does not come as a surprise that a large number of graves have been exposed at the level of the current courtyard. To date, around 100 graves have been examined, including a large number of young children. Almost all individuals are lying in a west-east orientation according to the Christian tradition, with the head lying in the west and the feet pointing to the east. The idea behind this was to allow one to look to the east where the resurrection of Christ could be seen. (© Ruben Willaert)

Translation Clare Kennedy

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s