Ontwerp voor het nieuwe bezoekerscentrum

For English scroll down

In oktober 2012 startte de restauratiecampagne van het Lam Godsretabel. Het betreft een doorgedreven restauratiebehandeling waarbij de originele verflagen van de Gebroeders Van Eyck terug vrijgelegd worden. Eind 2019 zullen zowel de buitenpanelen als de onderste binnenpanelen, waaronder het paneel met het lam, gerestaureerd zijn.

Sedert de jaren ’80 van de vorige eeuw staat het Lam Godsretabel opgesteld in de Villakapel. Voor de opstelling van het retabel nà de restauratie heeft het opdrachtgevend bestuur, vanuit religieus, cultureel en toeristisch standpunt, beslist om een nieuwe locatie te voorzien, nl. de Sacramentskapel (de centrale kranskapel van het hoogkoor). 

Terzelfdertijd zal een nieuw bezoekerscentrum uitgebouwd worden in de crypte en hoogkoor. Men zal er alles via moderne audiovisuele middelen te weten komen over de opmerkelijke geschiedenis van zowel het Lam Gods (inclusief de huidige restauratiecampagne) als de Sint-Baafskathedraal. 

Bij de realisatie van het project worden de kathedraal en het aanpalende kapittelhuis volledig ontsloten. Zo zal ook de integrale toegankelijkheid voor andersvaliden een feit zijn. Via een nieuw, door Bressers Architecten ontworpen circulatievolume, zijn zowel de crypte, als het volledige hoogkoor en de kranskapellen, waaronder de Vijd- en Sacramentskapel, voor iedereen vlot bereikbaar.

Het nieuw bezoekerscentrum dient voltooid te zijn in het voorjaar van 2020, aansluitend op het einde van de tentoonstelling over Jan Van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten te Gent (MSK) in het kader van het hefboomproject rond Vlaamse Meesters.


Design for the new visitors center

In October 2012 the restoration campaign for the Ghent Altarpiece commenced. This encompassed a thorough restoration treatment in which the original layers of paint from the Van Eyck brothers would be exposed again. Both the outer panels and the lower inner panels, including the panel with the lamb, will be restored by the end of 2019.

Since the 1980s, the Ghent Altarpiece has been set up in the Villa Chapel. From a religious, cultural and tourist point of view, the cathedral church committee decided to provide a new location for the display of the Ghent Altarpiece after its restoration, namely the Sacrament Chapel (the central radiating chapel of the high choir).


At the same time, a new visitor center will be constructed in the crypt and choir. Visitors will learn everything there is to know about the remarkable history of both the Ghent Altarpiece (including the current restoration campaign) and Saint-Bavo’s Cathedral through modern audiovisual means.

With the realisation of the project, the cathedral and the adjacent chapter house will be fully opened up. In this way, integral accessibility for the disabled will also be a fact. A new circulation volume, designed by Bressers Architects, will guarantee easy access for everyone to both the crypt and the entire choir and the radiating chapels, including the Vijd and Sacraments chapel.

The new visitor center must be completed by the spring of 2020, which directly coincides with the end of the Jan Van Eyck exhibition, as part of the promotion around Flemish Masters, in the Museum of Fine Arts in Ghent (MSK).

Translation Clare Kennedy

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s